'Je staat er meestal niet bij stil, maar vrijheid vraagt om inzet. 

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog startte een zoektocht naar 

de voorwaarden voor vrijheid, naar de afspraken die nodig zijn 

om een oorlog te voorkomen.'

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2024

Leven met oorlog

De stille tocht en kranslegging. Deze start om 19.35 uur bij de Jozefkerk en gaat naar de Brink bij het Provinciaal 

Gedenkteken. Dit is georganiseerd door het comité Dodenherdenking Assen. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. 

 

Om 20.45 uur wordt er een concert gegeven door het Oratoriumkoor Assen in de RK kerk. Onder leiding van de dirigent Tobias Betlehem en uitgevoerd wordt M. Bossi - Missa pro defunctis deel 1-3.

Programma "Te wapen?"

Pianomuziek

Koormuziek

Welkomstwoord

Aansteken Amnesty kaars

Wat betekent 'Leven met oorlog'

Koormuziek

Gedicht

Koormuziek

Slotwoord

Piano

Jaap de Jong

Popkoor Swing en Zing

Petra de Kruijf

Burgemeester Marco Out

Kolonel Chris Heukers

Popkoor Swing en Zing

Sam de Leeuw

Popkoor Swing en Zing

Petra de Kruijf

Jaap de Jong

Tijdens de klanken van de piano kunt u de kerk in stilte verlaten. U kunt zich op eigen gelegenheid aansluiten bij de stille tocht en krijgt bij de uitgang een roos uitgereikt die u bij het monument neer kunt leggen.

Medewerkers aan deze bijeenkomst

Petra de Kruijf
Muziek: Popkoor Swing en Zing
Gedicht: Sam de Leeuw
Burgemeester Marco Out
Piano: Jaap de Jong

Kolonel Chris Heukers

Organisatie:  Leden van PLOA

Website: Yair, Celine en Jan Frederik van BureauDRP

Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen

Het is al jaren een waardevolle traditie om voorafgaande aan de jaarlijkse stille tocht en kranslegging stil te staan bij wat vrijheid voor ons betekent. In eerste instantie was het de Asser Werkgemeenschap van kerken die dit vanuit de Christelijk traditie organiseerde. In 2014 werd het overgenomen door het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen. Met elk jaar een ander thema eraan gekoppeld.

 

Aan het begin van iedere bijeenkomst wordt de 4 Mei kaars aangestoken door de burgemeester. Een kaars waar prikkeldraad om heen gewikkeld is. Het symbool van Amnesty International. Het is een teken dat het licht soms wordt omgeven door pijnlijke grenzen. Ook tijdens moeilijke omstandigheden, kan ze altijd ontstoken worden en licht geven. 

Edities

4 mei 2023

4 mei 2022

4 mei 2018

4 mei 2017

4 mei 2016